Etterlyser frivillighetspolitikk

Organisasjonen Frivillighet Norge etterlyser mer frivillighetspolitikk ute i kommunene.

Kommunene merket i grønt har vedtatt en frivillinghetspolitikk, kommuner i gult er i gang med arbeidet. I komunene i rødt er arbeidet ikke i gang.   Foto: Illustrasjon: Frivillighet Norge/Tonje Næss, Papilio Design

Nyheter

Bare åtte av kommunene i Oppland og Hedmark har en frivillighetspolitikk.

– Det offentlige ønsker stadig mer samarbeid med frivilligheten. Ofte trekker politikere frem frivilligheten som viktig, og som en nøkkel til bedre folkehelse, fritidsaktiviteter for unge og aktivitet for eldre, sier Siri Holm Lønseth, politisk rådgiver i Frivillighet Norge.

Dette er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, som ha mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet.

– Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet og bidrar til aktivitet og bedre folkehelse. Da er det synd at ikke flere kommuner strukturerer arbeidet med bredden av frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Kulturdepartementet har vedtatt at 2022 er Frivillighetens år.

– På samme måte som næringslivet er frivilligheten en samfunnssektor. Så godt som alle kommuner har en næringslivspolitikk, men de færreste har en frivillighetspolitikk, sier Johnsen.

I juli 2019 er det 64 kommuner en kommunal frivillighetspolitikk.

Lesja kommune har ifølge Norsk Kulturindeks vært best på frivillighet i alle år fra 2012 til 2018.

Dette er beregnet ut fra aktivitetstall på mva-refusjonsordningen for frivillige organisasjoner, samt medlemstall for tre kulturaktiviteter med et stort samlet medlemstall i svært mange kommuner: Kor, korps og husflidslag. Historielag, kunstforeninger og deltakere på voksenopplæringskurs relatert til kultur er også inkludert.