Lesja får sin første kommunedirektør

Lesja kommune velger en kjønnsnøytral tittel for nye administrasjonssjefen.

Lesja kommune søker etter kommunedirektør. 

Nyheter

Når den nye Kommuneloven trer i kraft ved kommune- og fylkestingsvalget oppfordres kommunene til å bruke den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør i stedet for rådmann på kommunens administrasjonssjef. Det gjør Lesja kommune når de nå lyser ut stillingen etter at Heidi Skaug slutter i jobben 1. september. Stillingen er nå lyst ut, som en åremålsstilling på seks år. Det søkes etter en utviklingsorientert person, med blant annet gode lederegenskaper, god rolleforståelse og erfaring fra omstillingsarbeid og endringsledelse. Lesja kommune skal få bistand fra Skagerak consulting i deler av prosessen, blant annet til å gjennomføre intervjurunder.

– Grunnen til at vi ikke bruker ekstern bistand gjennom hele prosessen er at det må spares i Lesja, og formannskapet ønsker ikke å bruke mer midler enn det vi må i denne prosessen, sier ordfører Mariann Skotte (Sp).

– Det er sunt med jevne mellomrom å vurdere kommunens viktigste administrative stilling, akkurat som politisk ledelse «vurderes» hvert fjerde år. Dyktige mennesker som er trygge på egen kompetanse og gjennomføringsevne har som regel ingen problemer med å forholde seg til åremål. Det er de færreste som kan regne med livstidsansettelse i en jobb, og i en så viktig jobb som rådmannsstillingen er det viktig for alle parter at vi med jevne mellomrom vurderer om det er rett person i jobben, sier Hanne Velure (H) om st stillingen er utlyst på åremål.

Søknadsfristen er den 20. august. Intervjurundene skal settes i gang så snart som råd etter dette. Dette er den fjerde administrasjonssjefen Lesja skal ansette siden 2012. Da ble Kai Ove Riise ansatt. Willy Sægrov fikk stillingen i januar 2017, og Heidi Skaug overtok i august i fjor. Før 2012 hadde Stein Løkken rådmannsstillingen i 14 år, fra 1998.