Trafikksikring på E136

I sommer utføres det trafikksikkerhetstiltak på E136.

Store mengder berg er sprengt ut rett ovenfor Stuguflotten. Et kjørefelt har vært og er stengt mens arbeidet pågår. 

Nyheter

Det gjelder strekningen fra Bjorli ned til Stuguflotten.

– Her har det vært trafikksikkerhetsinspeksjon, og det ble i etterkant vedtatt trafikksikring her, sier byggeleder i Statens vegvesen, Lene Baastad.

Noen fjellskjæringer sprenges ut, andre steder polstres de. Grøftene blir også fylt ut flere steder, for å hindre store konsekvenser ved utforkjøring.

– Strekningen som skal utbedres er tre kilometer, og det er flere punkter innenfor denne strekningen, sier Baastad.

Det har vært stilt spørsmål om hvorfor det ikke gjøres klart til bygging av gang- og sykkelveg når det først blir gjort arbeid på strekningen.

– Det vil være et helt annet prosjekt, som ikke er regulert. På dette trafikksikkerhetprosjektet holder vi oss stort sett innenfor vår egen grunn, et gangvegprosjekt ville måtte involvere andre grunneiere, sier Baastad.

Kontrakten for arbeidet er på fire millioner kroner, pluss moms. Det er Kvekroken entreprenør som utfører arbeidet.