Veger fra Lesja og Dovre er med i ny turbok

Rebecca Nedregotten Strand som har arbeidet på villreinsenteret på Hjerkinn det siste året, skriver i disse dager bok om bomveier i Norge, og opplevelser knyttet til disse.

Det blir mange kvitteringer når man skriver bok om bomveier, slik som Rebecca Nedregotten Strand gjør. 

Nyheter

Det hele startet da hun jobbet på Villreinsenteret på Hjerkinn, og arbeidet med å kartlegge alle informasjonspunktene om nasjonalparkene i Dovrefjell/Sunndalsfjella, Rondane og Dovre.