SJ tror på passasjervekst på Raumabanen

SJ Norge tror stadig flere vil reise på en av Norges mest populære togstrekninger.

SJ tar over ansvaret for persontrafikk på Raumabanen og Dovrebanen neste år.   Foto: Pressefoto: Stefan Nilsson/SJ

Nyheter

- Raumabanen har et fantastisk potensial. Vi mener at innen 2030 skal vi få til nærmere 40 prosent vekst i persontrafikken på Raumabanen, og da i hovedsak innen reiseliv, sier direktør Bendek Maartmann-Moe SJ Norge AS til Åndalsnes Avis.

Maartmann-Moe mener Raumabanen er en av verdens vakreste togreiser,med stort potensial. De har lagt til grunn at de innen 2030 skal ha fått til en vekst på 36 prosent i persontrafikken sammenliknet med dagens tall på godt og vel 120.000 passasjerer i året.

SJ Norge fikk i juni anbudet på Trafikkpakke 2. Fra neste sommer har de ansvaret for persontrafikk på Dovrebanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen, og Raumabanen.


SJ Norge har tidligere uttalt at de regner med en passasjervekst på 45 prosent på Dovrebanen innen 2030.