Skogdag ved sagelva

Det var skogselskapet i Oppland og Brøste Stueflotten kulturlag som arrangerte skogdag ved Sagelva vasskraftsenter. Det vart ein triveleg dag, der dei besøkjande fekk prøve seg på spikking og natursti, smake grilla lammelår, og dessutan lære mykje om kva vasskraft og skog kan nyttast til.
Nyheter

Før ein fær gå inn grinda, lyt ein kjøpe billett i forsamlingshuset, Rødstøl bedehus. Bedehuset måtte bli heisa over jernbanelina i si tid, sidan det vart flytta hit heilt, for om lag 10 år sidan. Rødstøl bedehus var ferdig i 1914 og fekk tent nokre generasjonar i Romsdals-bygda, før det vart flytta hit til vasskraftsenteret.