30 ulike søkarar til vaktmeisterstilling i Dovre

Dovre kommune har lyst ut to stillingar som vaktmeister i kommunens driftsavdeling.
Nyheter

Desse har søkt jobb i 100 prosent fast stilling som vaktmeister: