Fleire politikarar engasjerar seg i setrene i Vesllie: - Målet bør vere å stoppe rivinga heilt

Leiar for Fremskrittspartiet i Stange og førstekandidat for tilsvarande fylesparti i Innlandet, Truls Gihlemoen, kjem med krass kritikk av naturrestaureringsprosjektet på Hjerkinn skytefelt.

Førstekandidat for Innlandet FrP, Truls Gihlemoen, er kritisk til vedtaket om at setrene i Vesllie på Dovrefjell skal rivast, og håpar å kunne påverke klima- og miljøministeren til å endre kurs. 

Nyheter

Gihlemoen er ein av fleire fylkespoltikarar som har engasjert seg i saken om rivinga av dei gamle setrene i Vesllie på Dovrefjell. Han vart derimot ikkje kjend med saka før på onsdag denne veka.