Elvestuen holder fast ved vedtaket:

Setrene i Vesllie rives

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holder fast ved tidligere vedtak om setrene i Vesllie, tappingen av Einøvlingsvatnet og fjerning av bruene i det gamle skytefeltet.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener hensynet til villreinen må gå foran hensyn til kulturminner, og vedtaket om riving av setrene i Vesllie blir dermed stående.  Foto: Arkiv

Ordfører i Dovre, Oddny Garmo, er skuffet over at vedtaket om riving av setrene i Vesllie, tappingen av Einøvlingsvatnet og fjerning av bruene i det gamle skytefeltet, blir stående.  Foto: Arkiv

Nyheter

Møtet som ordførerne i Lesja og Dovre, samt lederen i Nasjonalparkstyret hadde med ministeren i begynnelsen av måneden, førte dermed ikke frem til noen endring. I sitt svar fastholder Elvestuen at hensynet til villreinen gjør at man må rive seterbygningene. Han ser heller ingen grunn til å gjøre om på vedtaket om å tappe Einøvlingsvatnet 1,4 meter, eller fjerning av betongbruene. Han påpeker imidlertid at det er mulig å søke støtte til å etablere nye bruer.

Ikke hørt på noen punkter

Dovreordfører Oddny Garmo uttrykker stor skuffelse over beskjeden fra Elvestuen.

- Det var kanskje ikke overraskende, men vi hadde et håp om at vi skulle kunne fri til sunn fornuft, da vi reiste innover på møtet. I stedet ender vi opp med å ikke bli hørt på noe punkt, sier hun, og mener ministeren har sett seg fanget av vedtaket som ble gjort av Kongen i statsråd, i fjor.

- Vi håpet jo likevel at vi skulle få noen poeng inn under møtet, kanskje særlig i vedtaket om Einøvlingsvatnet, som er et rent overgrep mot naturen i området, og som ikke har noe med villreinen å gjøre. At ministeren likevel velger å ri prinsipp i denne saken, er både beklagelig og betenkelig, sier Garmo.

Prosjektleder for Hjerkinn PRO, Pål Skovli Henriksen, opplyser til Vigga at rivingen av seterbygningene i Vesllie antakelig starter i løpet av de første to ukene.