Jobber for å få villreinsfangsten som verdensarv:

– Dette er en milepæl

Denne uken ble det foretatt befaring på Dovrefjell og Hjerkinn av representanter fra ICOMOS, samt Riksantikvaren.

positive: Styreleder Per Dag Hole og daglig leder ved Villreinsenteret på Hjerkinn, Raymond Sørensen, i styret for «Villreinfangsten som verdensarv» var positive etter tirsdagens befaring på Hjerkinn. 

Nyheter

Bakgrunnen for befaringen var et flere år langt prosjekt med å få gamle fangsområder for villrein inn på UNESCOs verdensarvliste. ICOMOS er UNESCOs fagorgan, og skal analysere prosjektet videre for å se om det egner seg til å bli en del av verdensarven.