Dagsturhytta har fått navn

Juryen har valgt navn for den nye dagsturhytta som åpnes ved Tussheim i september.

Dagsturhytta ved Tussheim har fått navn. Hytta åpnes den 21. september.  Foto: Skisse/Lesja kommune

Skisse av hytta innvendig.  Foto: Skisse/Lesja kommune

Nyheter

Levande Lesja lyste i juli ut en konkurranse om navn på den nye dagsturhytta på Tussheim. Engasjementet har vært stort og det kom inn totalt 45 navneforslag.

Juryen som skulle bestemme navnet besto av Maria Kampesæter Kleiven fra firmaet Trollbinde, Aslak Enstad fra Bjorli og Lesja Næringslag, Anne Evensen Torsgård fra Lesja bondelag, Jann Erik Dalum fra Lesja Fjellstyre og Erland Husom fra Nasjonalparkriket.

- Det er kjekt å sitte i en jury når det har vært slik engasjement med mange forslag, sier juryleder Kampesæter Kleiven.

Alle forslagene ble fremlagt anonymt, og juryen besluttet at navnet på den nye dagsturhytta skal være TUSSHEIMBUE.

Juryen som har bestemt seg for navnet "Tussheimbue" består av Maria Kampesæter Kleiven, Jann Erik Dalum, Erland Husom, Ingrid K. Svelstad og Anne Evensen Torsgård.   Foto: Lesja kommune

 

I begrunnelse fra juryen står det at

«En samlet jury valgte Tussheimbue som navn for den nye dagsturhytta. Å kombinere Tussheim-navnet med bue tror vi fører til at navnet blir brukt, samtidig som det forsterker Tussheim-navnet. "Bue" er et godt dialektbegrep som er brukt på bygg av lignende størrelse i fjellheimen.»

Den som sendte inn forslag på Tussheimbue var Ingrid K Svelstad. Hun ønsker å dele æren for navnet med andre.

- Det er et navn som har vært diskutert i flere fora. Jeg likte det og sendte derfor inn forslaget, sier hun.

Tussheimbue skal offisielt åpnes lørdag 21. september, samtidig med løpet Tussheim Upp, som arrangeres av Lesja idrettslag.