Desse skal stemme for første gong

Vigga har intervjua seks ungdommar ved VG3 på Dombås om det kommande kommunevalet.

Bjørner Tordhol, Ingunn Singsaas, Ine Hole Nestande, Selina Hagevold, Bjørner Utgaard og Ivar Stende Simonsen er klare til å stemme i kommunevalet. 

Nyheter

Vi spurte førstegongsveljarane om dei skal stemme, kva som har påverka valet, kva sakar dei er opptekne av, om dei har satt seg inn i valet, om politisk engasjement blant ungdom og korleis dei vil påverke politikken lokalt.