Lesja og Dovre er over snittet gode på forhåndsstemming

Sammenlignet med landsgjennomsnittet er det flere lesjinger og dovringer som har benyttet sjansen til å stemme før valgdagen.

6. september er siste dato for forhåndsstemming.   Foto: Valgdirektoratet

Nyheter

Det er godt under to uker igjen til valgdagen. Det er mange som har valgt å bruke stemmeretten sin før selve valgdagen 9. september.

– Det har kommet inn 200 forhåndsstemmer på kommunehuset og biblioteket til sammen, forteller Sissel Rykhus i Dovre kommune, torsdag ettermiddag.

Martin Vorkinn i Lesja kommune forteller at de har samme antall ordinære forhåndsstemmer.

– I tillegg har vi 20 forhåndsstemmer fra andre kommuner eller utenriks, sier Vorkinn.

I Lesja er det mulig å forhåndsstemme på kommunehuset og på Lesjaskog skule i kontortiden. Førstkommende lørdag formiddag er det også mulig å avgi sin stemme. Ved Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres senter skal det være forhåndsstemming førstkommende tirsdag.

– Siste frist for å søke om ambulerende stemmegiving er onsdag 4. september, sier Vorkinn.

Valgdirektoratet opplyser at i løpet av de to første ukene med forhåndsstemming har 234 599 personer avlagt sin stemme. Dette utgjør 5,58 prosent av de stemmeberettigede. Til sammenligning hadde bare 93 210 velgere avgitt sin stemme på samme tidspunkt ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. I 2017 hadde 291 699 velgere avgitt sin stemme ved stortingsvalget på samme tidspunkt.

Du kan forhåndsstemme fram til 6. september.