Søkt om skadefelling av jerv

Lesja kommune har søkt om skadefellingstillatelse på én jerv i Heimfjellet og Lesjaskog beitelag sitt område.
Nyheter

Bakgrunnen for dette er blant annet at SNO har observert flere sau i området nord for E136, hvorav minst to er dokumentert drept av jerv.