Elvestuen har ikke endret mening

Klima og miljøminister Ola Elvestuen mener fortsatt at villreinen skal ha forrang i Vesllie på Dovrefjell.

Diskusjonen fortsetter rundt setrene i Vesllie på Dovrefjell.  

Nyheter

– Har statsråden skiftet mening i saken om riving av setrene ved Vesllie på Hjerkinn, eller er det en midlertidig utsettelse av gjennomføring av det vedtaket som statsråden tidligere har vært enig i, var spørsmålet fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap).

Spørsmålet gikk til klima- og miljøminister Ola Elvestuen samme dag som han utsatte den vedtatte rivingen av setrene i Vesllie. Aasrud reagerte på at Elvestuen gjorde dette, samtidig som han i flere svar til Stortinget har støttet beslutningen om å rive setrene.

Høyt konfliktnivå

Elvestuen sier at han mener det var uklokt å gjennomføre rivingen, på grunn av konfliktnivået som var.

– Det vil gi tid til videre dialog om saken at rivingen ikke blir gjennomført i høst, svarer Elvestuen.

Han sier at det for ham er avgjørende at villreinen får så gode levekår som mulig, siden det er en nasjonal ansvarsart. Han er også klar over at det er andre interesser enn selve naturinteressene som er attraktive når skytefeltet skal tilbakeføres til naturen.

– Jeg har vært opptatt av at andre interesser også skal ivaretas. Men summen av belastningene fra slik bruk må ikke bli så stor at det går på bekostning av formålet med hele restaureringsprosjektet, sier Elvestuen.

Han mener at vedtaket som ble gjort om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark balanserte disse hensynene, og at dette var et resultat av omfattende prosesser lokalt.

– Konklusjonen ble at en del inngrep fjernes, samtidig som for eksempel lange veistrekninger bevares av hensyn til bruk av fjellet. Bruksinteressene har fått forrang i noen områder, mens villrein er prioritert i andre områder, slik som ved Vesllie, sier Elvestuen.