Tine varsler kutt

Samvirkeselskapet Tine skal spare en milliard kroner. Nå varsler de kutt av 400 medarbeidere.

TINE varsler store nedbemanninger.  Foto: Pressefoto TINE

Nyheter

Bortfall av Jarlsberg-eksport, hardere konkurranse og endringer i forbruksmønstre er av grunnene til prosessen som nå settes i gang. Selskapet skal bli mer konkurransekraftig, de vil styrke vekst og få ned kostnadene.

– Vi må endre for å bevare. Eierne forventer grep som styrker konkurransekraften i et meierimarked hvor våre andeler i flere kategorier har vært i kraftig tilbakegang over flere år. Vi skal investere i mer innovasjon og på områder hvor det gror – det er rett og slett sunt bondevett, sier styreleder Marit Haugen i en pressemelding.

– Kombinasjonen av sterk importvekst, bortfall av jarlsbergeksport, endringer i forbruksmønstre og sterk subsidiering av konkurrenter er en alvorlig kombinasjon for norsk melkeproduksjon, sier hun.

Det betyr at 8-10 prosent av det norske melkevolumet skal kuttes. Lavere produksjon og etterbetaling medfører at melkebøndene får en betydelig inntektsnedgang i 2020 og årene fremover.

Hvor i selskapet det skal nedbemannes er ikke bestemt, men nedbemmanningen skal være gjennomført innen 2021.