Har anmeldt hærverk på Dovrefjell

Det har vært gjentatte tilfeller av hærverk ved Snøheimvegen. Nå har Statens naturoppsyn valgt å anmelde dette.

Her er et eksempel på hærverket som er gjort.   Foto: SNO

Nyheter

I løpet av det siste året har det vært hele 15 tilfeller av hærverk. Dovrefjell nasjonalparkstyre sine skilt og plakater ved bommen på Snøheimveien blir stadig utsatt for hærverk.

– Det ser ut til å være bestemmelsene om ferdsel langs Snøheimveien som er bakgrunnen.Teksten som informerer om dette blir stadig tagget ned og dette medfører at viktig informasjon til publikum ikke når ut, i tillegg til at nasjonalparkstyret må bruke ekstramidler til vedlikehold av informasjonen, sier Arne J. Mortensen i Statens naturoppsyn (SNO) i en pressemelding.

Statens naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets feltorgan og har det praktiske tilsynet medverneområdeinformasjonen.

– SNO må bruke ekstra ressurser på å holde skilt og plakater i orden. Ettersom hærverket har pågått over lang tid, har SNO valgt å anmelde forholdet, sier Mortensen.