Lurar du på kva dei forskjellige partia står for?

Prøv Barnas valgomat

Lurar du på kva alt dette styret med valg er? Prøv denne valgomaten, så kan det hende at du skjønar litt meir.
Nyheter

Du er kanskje ikkje gammal nok til å røyste ved kommune- og fylkestingsvalget 9. september, men meiningar har du sikkert likevel. Dessutan er det berre sunt å setje seg inn i kva politikk eigentleg handlar om.

Denne valgomatet for barn og unge kan lære deg om aktuelle politiske saker og finne ut kva du meiner om dei. Slik kan du finne ut kva for parti du bør halde med, og kva som ikkje passar for deg.

Denne valgomaten ikkje tek omsyn til lokale saker og tenesta er levert av nasjonale aktørar. Dermed er heller ikkje lokale og tverrpolitiske lister representerte.

Barnas valgomat er laga av NTB i samarbeid med Redd Barna.