Søker om forlenget fellingstillatelse

Lesja kommune har søkt om skadefellingstillatelse på én jerv i Heimfjellet beitelag og Lesjaskog beitelag sitt område.

Lesja kommune søker om forelenget fellingstillatelse på jerven i Heimfjellet beitelag og Lesjaskog beitelag sitt område.  Foto: Illustrasjonsfoto/Colourbox

Nyheter

Bakgrunnen for dette er blant annet at SNO har observert flere sau i området nord for E136, hvorav minst to er dokumentert drept av jerv.