– Disse gjenstandene sier mye om meg

Ordførerkandidat for Dovre Høyre, Fred Arne Hessen, har med seg en pose inn på Dovres ordførerkontor. Om dette blir hans kontor fra høsten av, skal den samme posen bli med tilbake.
Nyheter

Innholdet i posen er viktige ting for høyremannen, som han gjerne vil skal prege kontoret.