Vil ha hjelp av bransjen til å utforme storkontrakt

Driftskontraktene for riksvegnettet i Gudbrandsdalen skal ut på anbud igjen.

Neste år starter en ny kontraktsperiode for vegvedlikehold i Gudbrandsdalen.   Foto: Sondre Mørdre Sandbakken / Statens vegvesen

Nyheter

Nå vil Statens vegvesen at entreprenørene skal hjelpe til med utformingen av konkurransegrunnlaget. Det er første gang dette skjer i regi av vegvesenet.

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av E6 fra Vingrom til Hjerkinn, E136 fra Dombås til Bjorli og riksveg 15 fra Otta til Strynefjellet. Dette utgjør til sammen rundt 400 kilometer. Kontraktsperioden er fra 2020 til 2025.

- Vi inviterer alle tilbydere til å komme med konkrete innspill til utformingen av en av våre største driftskontrakter fram til nå. Målet med innspillene er å få tidlig involvering av bransjen og aktuelle tilbydere, der bransjen kan være med på utformingen av kontrakten for at vi skal få felles forståelse av hva oppdraget gjelder og dermed gjøre samarbeidet enklere og konfliktnivået lavere, , sier seksjonssjef for drift og vedlikehold Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har tidligere hatt en dialogkonferanse i tilknytning til denne kontrakten og mottatt mange gode innspill. Stensrud sier de nå ønsker konkrete innspill.

Drifts- og vedlikeholdskontrakten, som er tenkt tildelt en hovedentreprenør, starter med E6 og E136 fra 1. september 2020, mens riksveg 15 blir en del av kontrakten fra 1. september 2021. Kontrakten har en varighet på fem eller seks år, med ett års opsjon.

Frist for å komme med innspill til storkontrakten er 22. september. Kontrakten skal etter planen lyses ut i desember.