Avslag på fellingstillatelse

Lesja kommune søkte tidlegare denne veka etter tillatelse til skadefelling av jerv i delar av kommunen.
Nyheter

Bakgrunn for søknaden var at det var funne lam som har vorte teke av jerv i området ved Avdemssetra og Nore, ved området på sørsida av Lågen mellom Lora elv og Dovre kommunegrense i løpet av dei siste dagane.