Togarbeid til helgen:

Utbedring av Dovrebanen

I helgen skal jernbanen utarbeides, både med tanke på mer komfort og sikkerhet.

  Foto: Arkiv

Nyheter

Bane NOR skal jobbe på flere steder på Trønderbanen, Dovrebanen og Rørosbanen i helgen for å forbedre standarden på denne delen av norsk jernbane. Vanlige rutetog innstilles helt eller delvis i helgen, men Vy tog setter opp alternativ transport for alle delvis og helt innstilte tog.

Det vil gå arbeidsmaskiner på sporene helgen gjennom, så det er fortsatt forbudt og forbundet med fare å gå ved eller i sporet.

Fullt kjør på Dovrebanen sør
I nesten hele Gudbrandsdalen vil det jobbes på spreng for å forbedre jernbanen. Målet er bedre komfort for togpassasjerene og bedre kjøredag for togene.

Prosjektleder for Bane NOR Dovrebanen sør, Hans Magne Killi, sier dette er en videreføring av tidligere tiltak.

- Per i dag er det underganger som ikke har gjennomgående portbalast. Det er korte bjelkebruer der som er fire til fem meter lange og nå skal vi bytte dem til traubruer for å få sammenheng. Det skal dermed skapes en mer robust bane. Undergangene som er der nå krever mer vedlikehold enn det som kommer, og sikkerhetsmessig er det en forbedring siden det har vært fare for solslyng, sier Killi.

Eiqon anlegg AS står bak renoveringen. Det samme skal skje nord for Øyer og nord for Losna. Dette er en videreføring av tidligere utbytting av de samme undergangene syd for Otta og nord for Hundorp. Det skal også foregå renovering og grøftearbeid. Til sammen er arbeidet beregnet til å vare i 96 timer, fra lørdag 14. september til onsdagsmorgen den 18. september.

- Det er tidkrevende arbeid så man må regne med at det tar såpass med tid, sier Killi.

Vy tog tenker på sine kunder
- Vi setter opp alternativ transport for både de delvis og helt innstilte togene på alle strekningene. Vi gjør spesielt oppmerksom på at bussene vil gå tidligere enn togenes normale avgangstid, og vi oppfordrer våre kunder til å gå inn på vy.no og Vys app for detaljert informasjon, sier markeds- og kommunikasjonssjef Hilde Lyng i Vy.

Her er listen over togendringene som vil påvirke Gudbrandsdalen:


Mandag 16. september:

Togene på DB innstilles Dombås-Oslo. Alternativ transport kjøres.

Tog 2340 innstilles Dombås-Lillehammer. Alternativ transport kjøres.

Tog 2343 innstilles Lillehammer-Dombås. Alternativ transport kjøres.

Tog 407 innstilles Oppdal-Trondheim S. Alternativ transport kjøres.Tirsdag 17. september:

Togene på DB innstilles Dombås-Oslo. Alternativ transport kjøres.

Tog 2340 innstilles Dombås-Lillehammer. Alternativ transport kjøres.

Tog 2343 innstilles Lillehammer-Dombås. Alternativ transport kjøres.