Lesja Bulldozerlag 70 år

– Bernt B. Storhaug er den lesjingen som mest fortener ei statue. Dei fyrste maskinene og laget si historie burde dessutan bli ein del av Lesja Bygdetun, seier Egil Ulateig.

BB på doser: Gründeren som gjekk sine eigne vegar, og som la grunnlaget for det som i dag er den blomstrande bedrifta, Lesja Bulldozerlag as: Bernt B. Storhaug ( 1910 – 1997).  Foto: privat

Nyheter

Av Ove Kirkestuen