Alternativ transport for togreisende:

Stor arbeidshelg på jernbanen

Bane NOR vil i helgen forbedre standarden både på Trønderbanen, Dovrebanen og Rørosbanen.

Nesten hele Gudbrandsdalen vil bli berørt av arbeidet langs Dovrebanen i helga.  Foto: arkiv

Nyheter

– Vanlige rutetog innstilles helt eller delvis i helgen, men Vy tog setter opp alternativ transport for alle delvis og helt innstilte tog for å få kundene sine frem, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef Hilde Lyng i Vy.

Fullt kjør på Dovrebanen sør

I nesten i hele Gudbrandsdalen vil det være aktiviteter, for å få en jernbane som har bedre komfort for togpassasjerene, og også en bedre kjøredag for togene.

– Vi setter opp alternativ transport for både de delvis og helt innstilte togene på alle strekningene. Vi gjør spesielt oppmerksom på at bussene vil gå tidligere enn togenes normale avgangstid, og vi oppfordrer våre kunder til å gå inn på vy.no og Vys app for detaljert informasjon, sier Lyng.

Trøndelag

På nye Leangen stasjon skal det bygges midlertidig signalanlegg. Det permanente anlegget vil komme på plass under den senere bruddhelgen på Nordlandsbanen. Dette er en operasjon som startes nå i helgen, men som vil kreve 14 dager å fullføre. Togene blir muntlig ledet over Leangen av Bane NORs togekspeditører i perioden.

Lenger sør på Trønderbanen skal det byttes en sporveksel, samt legge inn en ny på Ler krysningsspor. Her skjer det flere jernbanetekniske operasjoner.

På Heimdal stasjon skal kontaktledningsanlegget justeres samtidig som man tar den årlige kontrollen mellom Heimdal og Selsbakk. Mellom Selsbakk og Stavne skal det skiftes ut flere små deler i jernbanenettet.

På Trondheim S skal det byttes sviller i spor 1 og spor 2. Dette vil ta ti timer lørdag og søndag.

Rørosbanen også i fokus

Rørosbanen utnytter helgen til å legge inn en ny bru ved Glåmos, to stikkrenner blir oppgradert – og så blir det skogrydding på strekningen mellom Støren og Kotsøy. Sør for Røros skal det også arbeides på tre stikkrenner.

Det vil gå arbeidsmaskiner på sporene helgen gjennom, så det er fortsatt forbudt og forbundet med fare å gå ved eller i sporet.