Gammelt ledningsnett i Dovre bekymrer

Dovre kommune må øke frekvensen på utskiftning av vann- og avløpsnettet, for å imøtekomme nasjonale målsetninger.

Vil sikre drikkevannet: Deler av vann- og avløpsnettet i Dovre skriver seg fra 50-tallet og er overmodent for utskiftning, særlig for å sikre mot forurensning av drikkevannet. Foto: Arkiv 

Nyheter

Driftssjef Tor Ivar Hovhaug- holen informerte om dette under formannskapsmøtet i forrige uke. De eldste delene av ledningsnettet er rundt 70 år gammelt, og selv om man ikke kan si hvordan tilstanden er for de ulike delene, uttrykte driftssjefen et stort ønske om å øke utskiftningstakten, til det nasjonale målet, som er to prosent av kommunenes vannledningsnett årlig, frem til 2035.