Her samarbeider Heimevernet fra seks ulike nasjoner

Denne uken samlet representanter fra Heimevernet i seks ulike nasjoner seg på Dombås for å drive kunnskapsutveksling gjennom samarbeidsprosjektet SCANBAL.

Heimevernet fra Norge, Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Litauen samlet seg på Dombås forrige uke. Her diskuterer noen av de hvordan de ville løst et oppdrag. 

Nyheter

I en årrekker har de skandinaviske Heimevernsskolene i Danmark, Norge og Sverige hatt et tett samarbeid om å utveksle elevplasser og instruktører på kurs ved respektive Heimevernsskoler. For tre år siden ble dette samarbeidet utvidet til også å gjelde de baltiske nasjonene; Estland, Latvia og Litauen. Dette samarbeidet er kjent som SCANBAL og ble gjennomført ved Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (HVSKS) på Dombås sist uke.