Tilsynsbu i Vesllie:

Positive til Fjellstyret

Statskog ser seg positive til å vise ut tomt til tilsyns/oppsynsbu i Vesllie på Fjellstyrets betingelser.

ønskes brukt: To beitelag, samt Dovre fjellstyre, ønsker å ta i bruk bygningene i Vesllie som tilsynsbye. foto: arkiv 

Nyheter

Dovre Fjellstyre søkte i sommer om å overta ett av Forsvarets bygninger i Vesllie som tilsynsbu for beitedyr, eller eventuelt om å bygge ei ny tilsynsbu, og at fjellstyret utarbeider betingede bruksretter