Forslag om å leggje ned tingretten i Vågå og flytte denne til Hamar

Nord-Gudbrandsdal tingrett er ein av 60 tingrettar i landet som kan bli lagt ned.  Domstolskommisjonen legg fram forslag til store endringar i dagens tingrettsstruktur tysdag føremiddag.

Nord-Gudbrandsdal tingrett i Vågåmo kan bli lagt ned. Domstolkommisjonen kjem med forslag om å leggje ned to av tre tingrettar i Noreg.  Foto: Arve Danielsen/Arkiv

Nyheter

Domstolkommisjonen meiner det er for mange rettsstader i Norge og at ein stor del av desse er for tynt bemanna.