Økning i høyhastighets bredbånd i Innlandet siden i fjor:

Fortsatt en lang vei å gå

Oppland gikk opp med 6 prosentpoeng i dekning av høyhastighets bredbånd fra 2018, men det er fremdeles 21 prosentpoeng unna målet.

Innlandet øker bredbåndet: Siden 2018 har bredbåndsdekningen i Innlandet økt med 8 prosentpoeng, men målet er fremdeles ikke nådd.  Foto: Thomas Jensen/Unsplash

Nyheter

Innlandet har nå en husstandsdekning for høyhastighets bredbånd på 72 prosent, som er en økning på 8 prosentpoeng. Økningen er langt over landsgjennomsnittet, som er på 3 prosentpoeng. Likevel er det endringer innad i Innlandet og fremdeles er målet ikke nådd.