Desse har søkt jobb ved driftsavdelinga i Dovre kommune

Til saman 15 personar har søkt på stilling som fagarbeidar ved driftsavdelinga i Dovre kommune.
Nyheter

Av dei 15 søkarane er det tre av dei som er untatt offentlegheit. Av dei 13 offentlege finn vi følgjande namn: