Går ut i streik - all togtrafikk blir stengt

Torsdag stopper alle tog i to timer.

Yys passasjerer blir berørt av streiken.   Foto: Mads Kristiansen/Vy

Nyheter

Torsdag 10. oktober mellom klokken 12.00 og 14.00 er det full stans i togtrafikken i hele Norge. Bakgrunnen for dette er politisk streik.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) streiker som en protest mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke, som Stortinget skal behandle senere i år. Norsk Jernbaneforbund mener innføringen av jernbanepakka vil frata Norge råderett over egen jernbane. Forbundene mener den vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene.

Vy opplyser på sine nettsider om at tog som allerede er underveis før klokken 12.00 vil stoppe på nærmeste togstasjon og bli stående der fram til streiken avsluttes klokken 14.00.

– Det blir ikke satt opp alternativ transport for passasjerene for avgangene som er berørt før, under og etter streiken, skriver Vy.

I tillegg til NJF og NLF deltar Fagforbundet, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta Jernbane i streiken.