- Vi er avhengige av hverandre

Næringsdrivende i Dovre sentrum er bekymret for hva slags ringvirkninger en eventuell nedleggelse av Dovre skole vil gi.

frykter følgene: Butikksjef Rita Helland ved Coop Marked Dovre mener en nedleggelse av Dovre skole vil gi færre kunder i butikken. 

Nyheter

Førstkommende mandag skal kommunestyret i Dovre stemme over den fremtidige skolestrukturen i Dovre.