NM i klimameisterskap:

Dombås vidaregåande ligg an til å bli klimameistere

I to veker har det føregått eit meisterskap i klima på skulane i Oppland. Måndag 21. oktober er siste dag og så langt ser det ut til at ingen kjem til å slå fyrste vidaregåande på Dombås vidaregåande.

Nøgde med eiga innsats: Elevane i fyrste vidaregåande på vidaregåandeskulen på Dombås seier sjølv dei har vore flinke i klimamesterskapet.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Meisterskapet er for alle fyrste vidaregåande klassar i Oppland. På Dombås er dei 17 elevar og dei har alle teke deltakinga svært seriøst.