Innskjerping av krav fra Finanstilsynet:

Du må legitimere deg

Samtlige banker i landet er pålagt å innhente legitimasjon fra sine BankID-kunder. Dette for å sikre kundene mot økonomisk kriminalitet.

Strengere krav: Om du opprettet BankID etter den 1. mars 2007, eller har fremvist for dårlig legitimasjon tidligere, må du ta med deg passet til banken innen januar neste år.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Dersom du har opprettet BankID etter den 1. mars 2007, og banken ikke tidligere har fått den legitimasjonen de trenger fra deg, har du mest sannsynlig fått beskjed om å oppsøke bankforbindelsen din med legitimasjon. Kundene dette gjelder i Sparebank 1 Lom og Skjåk, skal ha mottatt en sms om dette.

– Vi har sendt sms til alle kunder der vi har krav om å innhente pass på grunn av BankID etter 1. mars 2007. Vi er i gang med varsling av andre kunder. Kunder blir også varslet etter hvert som vi avdekket at innhentet legitimasjon har for dårlig kvalitet, informerer banken i et skriv til Vigga.

Ta kontakt

Dersom du er usikker på hva banken trenger av legitimasjon, bør du ta kontakt med dem for å høre.

– Vi sperrer ingen kontoer uten at kundene får varsel. Kunder uten mobiltelefon/mail blir varslet på annen måte, forsikrer Sparebank 1 Lom og Skjåk.

Dersom du ikke har fått varsel fra banken, kan det være at du ikke har produkter som krever pass, eller at banken din har nødvendig legitimasjon fra tidligere.

Få unntak

Da det kan være vanskelig for mange å komme seg i banken i åpningstiden vil Sparebank 1 Lom og Skjåk forsøker i imøtekomme dette.

– I Lom hadde vi åpent noen timer lørdag, mange var innom for å legitimere seg. Dette var veldig positivt, så vi jobber derfor med å få til noe tilsvarende på våre andre avdelinger også, sier banken.

De presiserer at dette er en samfunnsdugnad mot økonomisk kriminalitet, at alle banker har samme krav på seg, og at dette må skje innen januar 2020. Hvitvaskingsloven åpner imidlertid for unntak av legitimering av eldre og syke, der det er urimelig grunnet helsesituasjon å kreve at kunden ordner seg med legitimasjon.

– Vi oppfordrer de det gjelder å kontakte banken sin for videre hjelp. For kunder der det er vanskelig å oppsøke en SpareBank 1 bank, eksempelvis de som oppholder seg i utlandet, ber vi disse ta kontakt med oss for å finne en løsning, avslutter banken.

Monica Hjelle