Politikontakten:

Fokus på forebygging

Politikontakt Pia Monica Spets har utarbeidet en forebyggingsplan for skolene i Lesja og Dovre, og nå står Sel for tur.

Godt samarbeid: Skolene i Lesja, Dovre og Sel er viktige samarbeidspartnere, når politikontakt Pia Monica Spets utarbeider en forebyggingsplan for unge i kommunene.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Spets forteller at hun nå er godt i gang med jobben, etter at stillingen ble opprettet i våres. Så langt har hun utarbeidet et årshjul for skolene i Lesja og Dovre, i samarbeid med flere instanser, og en plan for Sel er også på trappene. Målet er å komme inn på et tidligere tidspunkt, i håp om at mer informasjon og økt kunnskap vil virke forebyggende.