Passasjernedgang på Raumabanen

Mannen satte en stopper for passasjerveksten.

Færre har reist med Raumabanen i år.   Foto: VY

Nyheter

På Raumabanen var det 7,9 prosent færre reiser i årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. 83 800 passasjerer reiste på strekningen i perioden.Strekningen har vært påvirket av stengninger på grunn av rasfaren ved Mannen. Vy melder at tallene viser en samlet vekst på 2, 8 prosent for togtrafikken i Norge, sammenlignet med samme periode i 2018.

Tallene er inkludert Gjøvikbanen. Av alle reisene ble 26 247 490 reiser gjort med lokaltog på Østlandet. Det er en vekst på 0, 7 prosent sammenlignet med samme periode 2018. Så langt i år er det gjort 47 107 430 togreiser med Vy, 1, 3 millioner flere reiser enn på samme tid i 2018.

Flere seter og flere avganger
- Vi er glade for at toget er den foretrukne reisemåten for stadig flere. Vi gjør vårt beste for å utvikle vårt tilbud og har tro på fortsatt vekst, blant annet når vi fra 15. desember øker tilbudet vårt på Østlandet med flere avganger både hverdager og helger, sammen med over med 7000 flere seter på de travleste tidene på døgnet, sier Arne Fosen.

- Så har vi dessverre hatt en kronglete sommer og høst, med utfordringer knyttet til både planlagte og ikke planlagte stengninger i trafikken. Sett i lys av de betydelige utfordringene Bane NOR har hatt med infrastrukturen er dette en solid vekst, understreker Fosen.

Blant strekningene med økning er regiontrafikken på Dovrebanen og Bergensbanen, som hadde henholdsvis 3,4 prosent og 4,7 prosent flere reiser. Regiontogene på Nordlandsbanen hadde 0,3 prosent færre reiser. På Sørlandsbanen hadde regiontogene en økning på 4,1 prosent. Her overtar Go-Ahead trafikken fra desember i år.