Det er billigst å bo i Lesja

Lesja kommune er den billigste bo-kommunen i hele Oppland.

Lesja er fylkets billigste kommune å bo i.  

Nyheter

Huseiernes bokostnadsindeks 2018 viser at det koster deg 83 955 kr å bo i Lesja. Dette inkluderer eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring, vedlikeholdskostnader. Huseiernes landsforbund har tatt utgangspunkt i bokostnadene for en gjennomsnittlig husholdning i Norge, definert ved en enebolig på 120 kvm.

Lesja har per i dag ikke eiendomsskatt, og har kommunale gebyrer på 12 116 kroner årlig. Ifølge Huseiernes landsforbunds prognose kommer dette gebyret til stige betraktelig de kommende årene. Prognosen viser at beløpet i 2022 vil være nærmere 16 000 kroner. Lesja har hatt en økning på 5,4 prosent, ifølge bokostnadsindeksen.

Dovre kommune er på 17. plass av 26 kommuner i Oppland. Her har det vært 7 prosent økning til 93 162 kroner. Eiendomsskatten i Dovre har økt med over 180 prosent fra 2017, og en økning på under ett prosent i kommunale gebyrer.

Størst vekst i kostnad i Oppland har Øyer hatt, med 8,7 prosent. Dyrest er Lillehammer, der bokostnadene kommer på 107 007 kroner. Dovre er dyrest av kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. Skjåk er nest billigst på en 2.plass på tabellen, Lom på 6. plass, Vågå på 7. plass og Sel på 10. plass. Både eiendomsskatt og kommunale gebyrer bestemmes dessuten i hver enkelt kommune, noe som bidrar til kommunale variasjoner. På landsbasis er Oslo dyrest, mens Sørreisa er billigst. Fullstendig oversikt kan du se her.

Huseiernes landsforbund melder at fra 2010 til 2018 har bokostnadene på landsbasis økt med hele 20 prosent, justert for endring i konsumprisene.

Det vil si de kommunale avgiftene, eiendomsskatten og avgiftene på strøm.

Forbundet sier også at til sammenligning så har de markedsbestemte bokostnadene, altså vedlikehold, forsikring, rentekostnad og energikostnad i samme periode har falt med 13 prosent, justert for endring i konsumprisene.