Nytt formannskap i Dovre valgt mandag kveld:

Strider mot lovverket

Under kommunestyremøtet mandag kveld, ble Dovres nye formannskap valgt. Dette forløp ikke uten diskusjoner.

Fra venstre: Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap), Guri Ruste (Dovrelista) og Anita Dybfest Frich (Dovrelista) ble valgt inn i formannskapet i Dovre. Dette går på kant med lovverket i kommuneloven.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

I henhold til kommuneloven skal kjønnsbalansen på grupperepresentantene i formannskapet være slik at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Mens Senterpartiet og Høyre gikk inn for Elisabeth Dalum (Sp) og Fred Arne Hessen (H) som sine representanter til formannskapet, stilte Dovrelista og Arbeiderpartiet med bare kvinner. Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap), Guri Ruste (Dovrelista) og Anita Dybfest Frich (Dovrelista) var deres forslag til representanter.