Moskusfelling på Dovrefjell:

Skjøt to kyr og to kalver

Statens naturoppsyn er i gang med vinterens kvotefelling.

Mandag måtte fire moskus bøte med livet.   Foto: SNO

Nyheter

Etter mandagens felling står det igjen fjorten moskus på Miljødirektoratets liste, skriver OPP. Fylkesmennene i Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag tilrådde tidligere i år at Miljødirektoratet vedtok uttak av inntil 25 moskus på Dovrefjell i perioden 10. september til 28. februar 2020.

Veterinærintstituttet antar at smitteoverføring fra sau til moskus øker med størrelsen på moskusstammen, og har derfor anbefalt en vinterbestand på maksimalt 200 dyr.

Felte fire dyr

Mandag felte naturoppsynet fire moskus ved Grisungdalen i Dovre, etter at en flokk på seks dyr hadde hatt tilhold ved Vålåsjøen.

– De seks dyrene stakk til fjells da vi kom, men så fikk vi melding om en liten flokk på fire dyr, forteller naturoppsyn Tord Bretten i SNO til OPP.

Han vet at det er tre dyr på møresiden av grensen, og de lever nå farlig. Alle dyr som har en uønsket arealbruk, havner i faresonen når kvoten tas ut.

– Nå har vi tenkt å vente på snøscooterføret, og har planer om å ta ut dyr lenger nord, sier Bretten.