Populært bruktsalg i Trolltun

Unni Groven, Jeanette Singsaas og Berit Haugen, som alle arbeider ved Trolltun Gjestegård hadde lenge snakket om å finne på en eller annen form for aktivitet. Tilslutt landet de på bruktsalg.

Unni Groven og Jeanette Singsaas sin idé om bruktsalg slo bra an.  Foto: Mali Tungen

Nyheter

Jeanette forteller at de ordnet det slik at folk selv ringte for å reservere bord for salg av tingene sine.