Dovre kommune tar del i pilotprosjekt:

Får 600.000 kroner til styrking av allmennpedagogikken

Dovre er én av fem kommuner som skal delta i pilotprosjekter for å gi barn et mer inkluderende og tilpasset tilbud.

Oppvekstsjef: Greta Talleraas i Dovre kommune har troen på et spennende utviklingsarbeid som hun mener vil komme barn og unge i Dovre til nytte. foto: arkiv 

Nyheter

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet delt ut tre millioner kroner til fem kommuner som ønsker å prøve ut mer inkluderende og bedre tilpasset hjelp i skoler og barnehager.