Hjerkinn PRO ut til verda

Naturrestaureringsprosjektet av skytefeltet på Hjerkinn vart i slutten av september presentert på ei verdsomfattande miljøkonferanse i Cape Town, Sør-Afrika.

På miljøkomferanse: Hjerkinn PRO deltok på verdsomfattande miljøkonferanse tidlegare i haust. Her er Dagmar Hagen i NINA, Pål Skovlig Henriksen i Forsvarsbygg og Jan Erik Samuelshaug i Norsk Saneringsservice under porjsketet i 2017.  Foto: Arkiv

Nyheter

- Det var ærefullt og interessant at vi fekk anledning til å kome til ei verdskonferanse og presentere vårt arbeid, uttaler totalprosjektleiar Pål Skovli Henriksen i ein artikkel på Forsvarsbygg si heimeside.