Når hyttefolket ville ha skøyteis, da ordnet Aslak opp

Aslak Enstad har fått i stand et nytt vintertilbud på Bjorli.

Aslak Enstad har sørget for nytt tilbud til hyttefolket på Bjorli.  

Nyheter

Det er kort veg fra tanke til handling hos Aslak Enstad på Bjorli. Ved morgenkaffen på bensinstasjonen ble det snakket om at det absolutt skulle ha vært mulighet til å gå på skøyter på snøsikre Bjorli. Som sagt, så gjort. Aslak kontaktet Classic Norway, grunneier av fotballbanen i sentrum. Det var greit for dem. Lesja kommune ga tillatelse til å ta vann fra brannhydranten. Brannsjef Åge Tøndevoldshagen tente på ideen, og lånte villig bort av brannvesenets utstyr for å få isen på plass. Og allerede mandag kveld var Enstad i gang med banen.