Leser søker bok:

Biblioteket etterlyser frivillige høytlesere

Etter nyttår kommer Dovre folkebibliotek og Dovre Frivilligsentral Furukroken med tilbudet om å være leseombud. Hva innebærer det?

Oppmuntrer til bokglede: Folk som av en eller annen grunn ikke er stødige lesere selv, kan få besøk av noen som lese høyt for dem. - Målet er å få oppleve en god historie, sier biblioteksjef Signe Thoresen Rolstad.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Dovre folkebibliotek har fått bokpakker med tilrettelagt litteratur fra organisasjonen Leser søker bok. Dette er i forbindelse med tilbudet om leseombud, som er noen som leser høyt for de eller den som ville hatt problemer med å lese selv.