Forvirring rundt skolesaken i Dovre:

Utsatt nok en gang

Til tross for noenlunde enighet rundt en supplerende utredning i skolesaken, dukket det opp så mange spørsmål under møtet mandag, at kommunestyret valgte å utsette saken.

Bengt Fasteraune (Sp) ville ha klarhet i hvordan man skulle klare neste års innsparinger, dersom saken om skolestruktur i Dovre ble utsatt.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Det gamle kommunestyret valgte i midten av oktober å utsette saken om skolestruktur, for å overlate avgjørelsen til de nye folkevalgte. Signalene har vært at saken skulle utsettes ett år, og det ble under mandagens kommunestyremøte lagt frem et forslag om en ytterligere utredning rundt blant annet organisering av arbeidet i skolene, løsninger på skoleskyss og kartlegging av oppgraderingsbehov ved skolebyggene.