Disse trossamfunnene får støtte fra Lesja og Dovre i år

Kommunene må betale ut tilskudd tilsvarende det de gir per medlem i Den norske kirke til andre trossamfunn som har medlemmer i kommunen. Her ser du hvilke.

Illustrasjon  Foto: Shutterstock

Nyheter

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet, som omtrent tilsvarer henholdsvis statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.

Staten og kommuner spleiser på å gi offentlig støtte til trossamfunn utenfor Den norske Kirke. I fjor fikk de utbetalt 1.086 kroner per medlem, eller totalt drøyt 700 millioner kroner.

Samtlige tros- og livssynssamfunn må oppgi fødselsnummer for medlemmene det kreves tilskudd for. Brønnøysundregistrenes kontroll av fødselsnummer gir grunnlag for korrekt beregning av tilskuddene. Den norske kirke oppgir at i 2018 var 86,1 prosent av innbyggerne i Dovre medlem eller tilhørig i Den norske kirke. I Lesja var tilsvarende tall 85,2 prosent.

Her ser du listen over hvilke trossamfunn som i år skal ha utbetaling for Lesja og Dovre, og antall medlemmer de skal ha utbetalt støtte for:

Lesja:

Buskerud og Vestfold muslimske trossamfunn, Drammen - 1

Den evangelisk lutherske frikirke, Oslo - 2

Den islandske evangeliske- lutherske menighet i Norge, Oslo - 1

Holistisk forbund, Oslo - 1

Human-Etisk forbund, Oslo - 22

Kristensamfunnet i Norge, Bergen - 1

Oppdal kristne senter, Oppdal - 3

Oslo katolske bispedømme, Oslo - 46

Oslo sentrum baptistkirke, Oslo - 1

Pinsemenigheten Saron, Hokksund - 1

Svenska kyrkan i Norge, Oslo - 3

Tawfiiq islamsk senter, Oslo - 1

Verdal baptistmenighet, Verdal 2

Wat bodhi-dhamm buddhistforening i Norge, Ålesund - 1


Dovre:

Salem misjonsmenighet, Kristiansand - 1

Misjonskirken Nesodden, Bjørnemyr 2

Al-Ihsan islamiske kultursenter, Lillehammer - 30

Badar islamsk kultur senter, Ås - 1

Buddhist Watpahbodhidhamm, Drammen - 2

Dar el Eman islamic center, Trondheim 1

Den eritriske ortodoks twahdo, Molde 4

Det norske imam Ali senter, Oslo - 1

Hellige Olga menighet - Den russiske ortodokse kirke, Oslo- 3

Human-Etisk forbund, Oslo - 17

Lillehammer pinsemenighet, Oslo- 1

Metodistkirken i Norge, Oslo - 1

Minhaj ul Quran international Norway, Oslo - 1

Norsk spiritualistisk trossamfunn, Oslo - 2

Oslo katolske bispedømme, Oslo - 44

Sel baptistmenighet, Sel - 3

Svenska kyrkan i Norge, Oslo - 2

Syvendedags adventistkirken - Den norske union, Røyse - 2

The muslem cultural center, Lillehammer- 5

Trondheim mevlana kultur forening, Trondheim - 5

Ålgård baptistmenighet, Ålgård - 1