41 færre dovringer siste kvartal

I løpet av juli, august og september ble det 41 færre dovringer.

folk reiser: 64 personer flyttet fra Dovre i tredje kvartal. 

Nyheter

Tall fra Statistisk sentralbyrå for årets tredje kvartal viser at det er hele 64 personer som har meldt utflytting i Dovre. På samme tid er det 23 personer som har flyttet til kommunen. Tallet på antall fødte og døde er likt, 12 personer i hver gruppe. Til sammen blir dette 41 i minus, og et innbyggertall på 2563 ved inngangen av oktober.

I Lesja holder det seg stabilt, det ble bare en person mindre dette kvartalet. Det ble født en person mer enn det døde, åtte nye lesjinger så dagens lys. 34 personer flyttet fra Lesja, 32 kom til. Befolkningen ved utgangen av kvartalet var på 1985 personer.

Flest fødte i Dovre

Det Dovre kan glede seg over er at det er her fødselstallene ser lysest ut av alle kommunene i regionen. Både i Lom og Skjåk ble det født fire barn dette kvartalet, i Vågå ble det født ni og i Sel kom det til 10 nyfødte. Og i Dovre kom det altså tolv.

Det ble 34 personer færre i Sel, 24 i Lom, fire færre i Skjåk og tre færre i Vågå. Totalt ble det 107 færre innbyggere i Nord-Gudbrandsdalen. Alle kommuner i Gudbrandsdalen fikk færre innbyggere dette kvartalet, utenom Lillehammer med 290 nye. Oppland gikk totalt i pluss med 94 personer. Vårt nye medsammensvorne Hedmark fikk 260 flere innbyggere.

Hittil i 2019

I løpet av årets ni første måneder har det blitt født 21 dovringer, gått bort 33 dovringer og innbyggertallet i Dovre har minket med 52. I Lesja har det hittil blitt født 13, 22 har gått bort og det har totalt blitt 24 færre. Av kommunene i regionen er det bare Skjåk som har økt folketallet sitt disse månedene, med ni flere skjåkværer. Det har blitt født 11 og gått bort 19. I Vågå har det blitt sju innbyggere færre i kommunen, og det har blitt født 26 barn og 29 har gått bort. I Lom er tallet 47 færre lomværer. Her er det 11 fødte og 11 døde. I Sel har det blitt født 36 personer og dødd 53, noe som gir et minustall på 34.