Klokka tikker mot tvangsmulkt:

Brannstasjonen på bordet igjen

Torsdag skal et felles formannskap ta en beslutning om hva som skal skje med brannstasjonen på Lesjaskog. Rådmannens innstilling gir dem tre valg. Kjøp og oppgradering av Lesja bilruters bussgarasje med ei ramme på 8,5 millioner kroner. Fullmakt til å vurdere nybygg til ei ramme på 11,5 millioner kroner eller at et blir gitt fullmakt til å velge det totalt økonomisk mest fordelaktige alternativet av disse to. Det er ingen tvil om at Brannsjef Åge Tøndevoldshagen håper de går for alternativet der det blir opp til administrasjonen å finne den beste og mest økonomiske løsningen. Uansett hva de går for vil det koste mer enn det som er den vedtatte rammen i dag, på 5,7 millioner kroner.

Et alternativ: Bussgarasjen til Lesja bilruter er et alternativ til ny base for brannmannskapene på Lesjaskog. 

Nyheter

For kort frist

Dovre kommune har vært i dialog med Arbeidstilsynet, som har gått med på å utsette fristen for å kreve tvangsmulkt til neste årsskifte - forutsatt at det kommer en midlertidig løsning for å redusere risikoen for eksponering for kjemikalier, og for utilfredsstillende forhold når det gjelder garderober, ren og uren sone og eksosavsug. De har satt en frist til 1. februar neste år.