25 år siden folket sa nei - igjen

I dag er det 25 år siden det norske folket sa nei til EU-medlemskap for andre gang. I Lesja og Dovre var motstanden massiv.

Nei fra dovregubben: Hundrevis av nordgudbrandsdøler, og også Dovregubben selv, reiste inn til Oslo i forkant av EU-valget i 1994, for å vise sin motstand mot medlemskap.   Foto: Simen WIgenstad

Nyheter

22 år etter den første folkeavstemmingen rundt et eventuelt medlemskap i det som den gang ble kalt EF, var det klart for omkamp. I 1972 hadde et knepent flertall på 53,5 prosent av den norske befolkningen sagt nei til medlemskap. Siden den gang hadde det skjedd voldsomme endringer, både i Norge og i Europa for øvrig. Norge hadde blitt en rik oljenasjon, den kalde krigen var over og EF, nå EU, hadde visjoner om et enda tettere samarbeid innad. I tillegg hadde Østerrike, Sverige og Finland søkt medlemskap og de nye demokratiene i Øst- og Sentral-Europa ville om få år få mulighet til å søke seg inn unionen.